Categorie: Laos

Clustermunitie in Laos

Clustermunitie in Laos

Eindelijk, de Verenigde Staten gaan nu serieus werk maken van het oplossen van een van hun meer recente misdragingen. Nadat eerder minister van buitenlandse zaken John Kerry al in Laos was geweest om te praten over het ruimen van de door Amerika afgeworpen bommen en vooral clustermunitie, is nu president Obama zelf langs gegaan.

Wat is dat eigenlijk die clustermunitie of clusterbommen? De definitie volgens het door Nederland geratificeerde verdrag inzake clustermunitie is:

 • wordt verstaan onder „clustermunitie” conventionele munitie die ontworpen is om explosieve submunities die elk minder wegen dan 20 kilogram te verspreiden of los te laten en omvat mede deze explosieve submunities. Het volgende wordt er niet onder verstaan:
  • munitie of submunitie die is ontwikkeld om vuursignalen, rook, pyrotechnische effecten of antiradarsneeuw af te geven of munitie die uitsluitend voor luchtafweer is ontworpen;
  • munitie of submunitie die is ontworpen om elektrische of elektronische effecten te bereiken;
  • munitie die, teneinde niet-onderscheidende effecten binnen het gebied en de risico’s van onontplofte submunities te vermijden, alle onderstaande kenmerken bezit:
   • elk stuk munitie bevat minder dan tien explosieve submunities;
   • elke explosieve submunitie weegt meer dan vier kilogram;
   • elke explosieve submunitie is ontworpen om een enkel object (het doel) te detecteren en aan te vallen;
   • elke explosieve submunitie is uitgerust met een elektronisch zelfvernietigingsmechanisme;
   • elke explosieve submunitie is uitgerust met een elektronisch zelfdeactivatiemechanisme;

Een bijzonder goed verdrag, gericht op het uitbannen van clustermunitie en het helpen van slachtoffers. Wat vervelend is aan dit verdrag, is dat onder andere de VS, China en Rusland het verdrag niet hebben geratificeerd, laat staan ondertekend. Ondanks de 100 staten die het verdrag wel hebben geratificeerd en de 19 die het al hebben ondertekend, is de waarde door de grote ontbrekende landen niet heel erg groot en dat is erg vervelend.

Maar Obama deed binnen de politieke en economische realiteit wat hij kon. Hij maakte heel duidelijk dat de VS nu serieus werk gaat maken van het ruimen van deze explosieven. Ter vergelijking, de afgelopen 20 jaar spendeerde de VS in totaal 100 miljoen dollar aan het ruimen van door hen afgeworpen bommen in Laos, de komende drie jaar maakt de VS 30 miljoen per jaar vrij. Obama maakte echter geen excuses voor de geheime bombardementen tussen 1964 en 1973. Het gaat om ruim 580000 bombardementen, en 260 miljoen bommen. Waarvan de meeste clusterbommen waren, en dus de facto een veelvoud aan explosieven. En om het helemaal extreem te maken, ongeveer 30% ontplofte niet direct. Voor de goede orde, dit zijn dus alleen al de cijfers voor Laos!

Er zijn nog genoeg mijnenvelden en clustermunitie te ruimen. Ik ben blij dat dat nu zelfs tot de Verenigde Staten is doorgedrongen. Het zou nog prettiger zijn als we gewoon stoppen met het fabriceren van deze munitie. Het mooiste zou natuurlijk zijn als we überhaupt stoppen met de productie van wapens maar zolang we die utopische wereld nog niet hebben bereikt, laten we dan tenminste de meest wrede en oncontroleerbare wapens uitbannen. In Nederland kennen we een verbod op de financiering van deze munitie en cruciale onderdelen daarvan door financiële instellingen. Probleem daarbij blijft, wat als een bedrijf wordt gefinancierd dat óók deze munitie produceert, strikt genomen mag dat namelijk mits de financiering voor een ander product is en dat duidelijk is beschreven. Ook kunnen er producten worden gefinancierd die niet “cruciaal” zijn. De AFM ziet toe op naleving van dit verbod. Jammer is ook dat dit verbod niet geldt voor “Clearinginstellingen, natuurlijke personen, buitenlandse dochterondernemingen en andere rechtspersonen dan financiële ondernemingen vallen buiten het verbod.”

Laten we vandaag vooral vieren dat de VS een historisch juiste beslissing hebben genomen en morgen weer verder werken aan het uitbannen van clustermunitie.